Výroba nástavku

Samotný vznik nástavku není tak jednoduchá věc, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obnáší to spoustu dílčích úkonů.

Prvním z nich je sehnání a objednání dřeva. Dřevo objednáváme na pile. Preferujeme dřevo z borovice vejmutovky. Borovice je pro včelaře totiž, co se týče váhy, nejlehčí dřevina. Jediná její drobná nevýhoda však je možnost jejího zamodrání při zpracování na katru. Toto zamodrání nemá vliv na kvalitu dřeva, je to jen vada kosmetická. Samozřejmostí je kontrola kvality daného dřeva po jeho dodání od odběratele.

Z pily k nám materiál dorazí řádně vysušen a nařezán na hrubé míry. Samozřejmostí je kontrola kvality daného dřeva po jeho dodání od odběratele. My dodaný materiál dále zpracováváme.

První, co je s dovezeným materiálem potřeba udělat, je jeho zkrácení nahrubo. Zkrácený materiál se pak ze všech stran orovná na požadované míry. Dále probíhá frézování a vrtání. Při frézování však vynecháváme frézování madel, které můžeme běžně vídat. Při jejich vyfrézování se totiž zeslabuje síla materiálu z 25 na 15 mm, a tudíž v těchto místech dochází k promrzání nástavku. My jsme se rozhodli madla přidávat samostatně. Tímto eliminujeme právě již zmíněné promrzání nástavku.

Posledním krokem je kompletace nástavku. Na našem webu inzerujeme celodřevěné nástavky jak zkompletované, tak rozložené, kdy kompletaci provádí sám včelař. V  nabídce jsou jak jednotlivé nástavky, tak celé sety.

Potom, co si zákazník vybere daný produkt, má možnost po domluvě si výrobek buď sám vyzvednout, nebo si ho nechat zaslat.