Modrání dřeva

Tento ne tak neobvyklý jev je způsoben především u dřevin jehličnatých stromů. Z jehličnanů nejnáchylnější bývá borovice. Obecně může dřevo zamodrat z několika důvodů.

Nejčastějšími původci modrání jsou uváděny cizopasné houby nebo tzv. „zapaření“. Druhů hub způsobujících zamodrání je mnoho, stejně tak příčin „zapaření“. Na různých internetových diskuzích se také setkáváme s názory, že zamodrání má více příčin. Autoři zmiňují dlouhou dobu mezi těžbou a pořezem dřeva či pořezem a proložením řeziva. To vše v kombinaci s vysokými okolními teplotami. Platí totiž, že borovice by se měla těžit při teplotách pod nulou a mělo by docházet k rychlému zpracování jejího dřeva. 

Pozitivní na tom, když už dojde k zamodrání dřeva je skutečnost, že tento jev sám o sobě nijak zásadně nemění fyzikální vlastnosti dřeva. Pevnost ani tvrdost dřeviny tím nejsou ovlivněny. Největší dopad tak zamodrání má na estetickou stránku dřeva, kterou různě modré skvrny narušují.

Použité zdroje:

LEXIKON VAD DŘEVA. Zbarvení běli houbami. [online 7. 3. 2021] Dostupné z: http://r.fld.czu.cz/vyzkum/multimedia/lexikon_vad/zbarveni_beli.htm?fbclid=IwAR20GOjlkGwVSzLPV0Q1EOIwhpmTIAHAD8g_BTiGdJv44Q8_Tx9oPh2MzVI

SOUKUP F., PEŠKOVÁ V. Modrání dřeva. [online 7. 3. 2021] Dostupné z: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-85-2006/lesnicka-prace-c-06-06/modrani-dreva?fbclid=IwAR3NzXtg8Spctbj479-havoruA-P_o0zxec5aOGre5dWJ5aP9sjdCHo3bNM

DUMACHALUPA CZ. Modrání borovice. [online 7. 3. 2021] Dostupné z: https://www.dumachalupa.cz/forum/truhlarske-prace/modrani-borovice-6876/?kotva=modrani-borovice-7080

SANAKO CZ. Dřevozbarvující houby: je třeba se jich bát? [online 7. 3. 2021] Dostupné z: https://www.sanako.cz/clanky/drevozbarvujici-houby-je-treba-se-jich-bat

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.